MUSEUS


La societat, al llarg dels segles genera patrimoni, aquest es guarda, s'estudia, es conserva, es cataloga... per retornar novament a la societat. Una de les principals institucions que ho fa possible és EL MUSEU, que actualment deixa de ser una casa de tresors culturals per esdevenir una eina i un espai per experimentar, un focus de cultura al servei de tota la societat.

El Maresme es una comarca sovint pionera en molts aspectes de la vida social, económica i cultural del del pais. En són un exemple la quantitat, qualitat i diversitat de museus dels que disposa.